Privacy

Privacybeleid Zang en Muziekgroep Look Who’s Singing Duiven.

Alle mail zal worden verzonden via het mailadres van het koor: info@lookwhossinging.nl Alle leden worden toegevoegd in de BCC alvorens een bericht wordt verzonden.

Alle leden ondertekenen een standaardformulier waarop staat dat ze toestemming geven voor gebruik foto’s op Facebook em de website. In dit formulier staat ook dat men tekent voor: verzending ledenlijst per mail naar andere leden.

Alle foto’s op de website, waar een lid op staat, worden direct verwijderd zodra een lid vertrekt. Op de website zullen geen namen van leden worden vermeld.

De informatie op de ledenlijst wordt gebruikt voor: Koordoeleinden zoals:telefoonnummers om elkaar te informeren bij afzeggen repetities etc. Mailadressen i.v.m. toezenden notulen, nieuwsbrieven, partituren en muziek. Geboortedatum en adressen voor toesturen kaartjes (lief en leed).